Автобусны чиглэлүүдийг Google Maps дээр орууллаа: Одоо бүгдийг ойлгоход амар боллоо

Автобуснуудын шинэ чиглэлийг ойлгохгүй хэцүүдэж байна уу? Бид ч гэсэн. Тиймээс бид энэ замбараагүй асуудлыг нэг мөсөн цэгцлэж байна.

Read more